U planu rekonstrukcija hotela Montenegro u Bečićima – Predviđena izgradnja novih smeštajnih kapaciteta

Hotelska kompanija Montenegro stars hotels group dobila je saglasnost za idejno rešenje rekonstrukcije njihovog bečićkog hotela Montenegro.

– Na parceli od 13.100,81m2 nalazi se izgrađeni hotel Montenegro, koji postojećim kapacitetom soba sa svojom pratećim sadržajima nije u mogućnosti da odgovori zahtevima kontinuiranog porasta potražnje smeštajnog kapaciteta na predmetnoj lokaciji. Stoga, u cilju povećanja broja smeštajnih jedinica, neophodno je izvesti rekonstrukciju postojećeg objekta, koja će se sprovesti kroz faznu izgradnju – navodi se u idejnom rešenju.

Građevinska parcela objekta ima pristup na javnu saobraćajnicu (magistralni put E65) posredno preko internih saobraćajnica sa severne strane objekta. Ulaz u objekat je sa zapadne strane u nivou prizemlja. Na parceli – dvorištu predviđen je stacionarni saobraćaj.
Parkiranje je predviđeno na parceli u sklopu uređenja terena, na zapadnoj strani parcele. Postojeći broj od 46 parking mesta zadovoljava broj mesta za postojeće i nove sobe (4 postojeća apartmana, 166 postojećih soba – od kojih se dve pretvaraju u hodnike i 66 novih soba što čini potrebu za 41 parking mestom). Postojeći sistem žardinjera i rastinja, po obodu parkirnih površina, obezbeđuje optimalnu zelenu barijeru.

Objekat se nalazi u centralnom delu građevinske parcele, okružen slobodnim zelenim površinama, sa bogatim rastinjem u vidu zelenih baštica, žardinjera i vertikalnog zelenila. Prilaz objektu obrađen je asfaltnim zastorom, a pješačke površine popločane su behaton pločama. Sa južne strane objekta omogućen je pristupi šetalištu i plažama.

Postojeći objekat hotelskog sadržaja, sastoji se iz tri lamele (južna, centralna i severna), spratnosti P+Međusprat+4. Lamele su različitih gabarita.

Rekonstrukcija postojećeg objekta planirana je kroz sledeću izgradnju:
– rekonstrukcija dela postojećeg objekta,
– dogradnju lifta na istočnoj strani objekta, otvorene terase na južnoj strani i požarnog stepeništa,
– nadgradnja dve etaže nad delom južne lamele.

Unutar novih etaža, predviđen je dodatni smeštajni kapacitet, sa pratećom horizontalnom i vertikalnom komunikacijom.

Smeštajni kapacitet je 64 nove sobe (128 kreveta).
Strukturu hotelske sobe čini: ulazni hol, kupatilo, garderober, spavaći deo i pripadajuća terasa. Površine hotelskih soba kreću se od cca 25 m2 do cca 27 m2 i projektovane su kao dvokrevetne i trokrevetne.
0 0 glasovi
Glasanje za članke

Turizam, Vesti

guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare