Turistička ponuda Nacionalnog Parka Djerdap

Naš najveći nacionalni park Đerdap po površini sa 63.608 ha, zbog svog značaja 1974. godine stavljen je pod zaštitu najviše kategorije. U Nacionalnom parku su zastupljene sve tri zone režima zaštite. Pod prvim, strogim stepenom zaštite nalazi se površina od 8%, pod drugim, aktivnim stepenom zaštite oko 20%, dok je oko 70% površine Parka pod

Pročitaj više