Poreske olakšice za pružaoce usluge smeštaja u Hrvatskoj

Kao rezultat pregovora između Ministarstva turizma i Poreske uprave, a na inicijativu Zajednice obiteljskog turizma HGK, od strane Poreske uprave Hrvatske donešena je odluka o otpisu plaćanja turističke takse za drugo tromesečje, bez obaveze podnošenja posebnog zahteva. Svima koji iznajmljuju smeštaj Poreska uprava, bez obaveze podnošenja posebnog zahteva, otpisuje obavezu poreza koja se odnosi na drugo

Pročitaj više