Turizam u brojevima: Analiza i procena EU

Turistička industrija trenutno je najpogođenija zbog epidemije Covid-19, pa je među prvim industrijama koja je stala i koja će se najduže oporavljati. Eurostat je izdvojio bazične brojke iz prethodne dve godine za razdoblje mart-jun i jul-avgust na nivou cele EU Kako bi procenili potencijalni gubitak koji će turistički sektor doživeti zbog ovih ograničenja, U svrhu ove

Pročitaj više