Koliko stranaca će sledeće godine moći da radi u Hrvatskoj?

Kvota se odnosi na novo zapošljavanje stranaca, sezonski rad, premeštaj osoba unutar društva i sprovođenje strateških investicionih projekata. Za novo zapošljavanje utvrđena je kvota od 64.604 dozvole. Pritom je za građevinu predviđeno 33.300, turizam i ugostiteljstvo 18.370, saobraćaj 2.904, metalsku industriju 2.300, prehrambenu industriju 1.410, poljoprivredu i šumarstvo 1.380 dozvola. Predviđeno je i 12.770 dozvola

Pročitaj više