Incentive putovanja – jedna od najatraktivnijih beneficija zaposlenih danas

Sta su incentive putovanja? Koliko su ona atraktivna u svetu, a koliko na domaćem tržištu? U kojoj meri se kompanije odlučuju na ovaj tip nagrade za svoje zaposlene? Pri kreiranju incentive putovanja da li je bitnija destinacija ili program? Za razliku od ostalih vidova MICE turizma (Meetings, Conferences, Incentives, Events), incentive- podsticajna putovanja jesu izvanredan

Pročitaj više