U planu rekonstrukcija hotela Montenegro u Bečićima – Predviđena izgradnja novih smeštajnih kapaciteta

Hotelska kompanija Montenegro stars hotels group dobila je saglasnost za idejno rešenje rekonstrukcije njihovog bečićkog hotela Montenegro. – Na parceli od 13.100,81m2 nalazi se izgrađeni hotel Montenegro, koji postojećim kapacitetom soba sa svojom pratećim sadržajima nije u mogućnosti da odgovori zahtevima kontinuiranog porasta potražnje smeštajnog kapaciteta na predmetnoj lokaciji. Stoga, u cilju povećanja broja smeštajnih

Pročitaj više