Saveti HR menadžera: Kako napisati dobar CV?

Redakcija portala Hotel manager je povodom odluke da pomogne kolegama koje žele da grade karijeru u turizmu i hotelijerstvu potražila odgovor na ključna pitanja u vezi večite prve prepreke kako napisati dobar CV. Nasu inicijativu podržali su HR menadžeri prestižnih hotela u Beogradu koji su nam dali precizne odgovore i nagovestili segmente koji mogu predstavljati prednosti i mane pri vašem prvom intervjuu.

Naši sagovornici iz sektora Ljudskih resursa, ovom prilikom  Marija Lekić u ime kompanije Mona hotel Management, Neda Savičević u ime hotela Hyatt Regency Belgrade i Luka Vakić u ime hotela Metropol Palace dali su sledeće odgovore na postavljena pitanja:

 1. Kakav sadržaj treba da ima CV studenta koji traži svoj prvi posao ?
 • Mona Hotel Managment: Treba navesti osnovne informacije o dosadašnjem obrazovanju, uspesima, praksama i volontiranjima. CV bi trebalo da bude prilagođen zahtevima industrije za koju ste zainteresovani, odnosno zahtevima kompanije i radnog mesta za koje se prijavljujete.
 • Hyatt Regency Belgrade: CV bi pre svega trebalo da bude pregledan i vizuelno jednostavan kako bi sve važne informacije bile uočljive na prvi pogled. Dakle, jasno, precizno, koncizno, a sve dodatne aktivnosti, iskustva i slično ostaviti za sam intervju. Poslodavac ne očekuje od studenta da ima „miniumum 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima“ kako to obično piše u oglasima za posao, već je praksa prilika za dobijanje neophodnog praktičnog iskustva.
 • Metropol Palace: Studenti bi trebalo da nastoje da u svoj CV uvrste sve neophodne informacije o njihovom školovanju, kao i vannastavne aktivnosti, prakse i volontiranja ukoliko su postojala, koja poslodavcu mogu ukazati na motivaciju i ambiciju koja ih može izdvojiti od drugih studenata/kandidata.
 1. Koliko su odslušani seminari i kursevi bitni za bolju ”ocenu“ kandidata? Da li je potrebno da se obuke koje nisu usko vezane za opis posla nađu u CV-u?
 • Mona Hotel Management: Da bismo stvorili celokupnu sliku o profilu, značajno je da vidimo koliko ste bili aktivni u proširivanju znanja i interesovanja. Nije neophodno da se obuke koje nisu usko vezane nađu u CV-u, ali je poželjno.
 • Hyatt Regency Belgrade: Završeni kursevi nisu presudni za poslodavca u odabiru kandidata, ail jesu pokazatelj interesovanja i motivacije studenta za sticanje dodatnih znanja i veština.
 • Metropol Palace: Što se seminara i kurseva tiče, oni uvek mogu biti značajni za formiranje boljeg utiska o kandidatu. Takve informacije u CV-u mogu poslodavcu poslati poruku da se radi o osobi koja je motivisana da nadogradi svoja znanja i veštine i koji je spremna na dalja usavršavanja.

Pogledajte aktuelne poslove OVDE

 1. Kako forma i dizajn čine CV atraktivnijim prema Vašim standardima procene?
 • Mona hotel management: CV je ono što kandidatu obezbeđuje intervju, stoga je važno kako je organizovan, odnosno da ima formu koja je pregledna i uredna. Bitno je da bude sistematičan, gramatički ispravan, bez slovnih grešaka i da je ono što u njemu piše istinito, a što se boja tiče, one nisu presudne.
 • Hyatt Regency Belgrade: Svakako, u prirodi je čoveka kao vizuelnog bića, prvenstveno da primeti ono što je oku privlačno ali to ne mora biti relevantno u donošenju odluke o odabiru kandidata. Atraktivan CV daje signal poslodavcu da je kandidat uložio vreme i energiju da pokaže svoju kreativnost.
 • Metropol Palace: Nesumnjivo je da će nam vizuelno atraktivnija biografija pre skrenuti pažnju od neugledno uređenog CV-a.
 1. Koliko je fotografija bitna i zbog čega ?
 • Mona hotel management: Nije nužno imati fotografiju u CV-u, međutim ukoliko ona postoji, treba da odaje profesionalan utisak. Ovo ne znači da je uslikana profesionalnim fotoaparatom ili od strane profesionalnog fotografa, već se odnosi na to da pozadina bude odgovarajuća, da ste sami na fotografiji, da ste adekvatno obučeni i sl.
 • Hyatt Regency Belgrade: Fotografija u CV-ju sada predstavlja element propisa o zaštiti ličnih podataka i nije potrebno stavljati.To je trend koji je usvojen u Americi i Evropi još ranije, a kod nas većina CV-ja ima još uvek fotografiju, što je praksa koju treba prekinuti jer fotografija može biti osnov za diskirminaciju prilikom odabira kandidata.
 • Metropol Palace: Kako sam vizuelni izgled teksta, tako i slika u CV-u igraju vrlo bitnu ulogu kod svakog kandidata. Iako sadržaj CV-ja nesumnjivo ima veću važnost od izgleda istog, vizuelni aspekt CV-a nikako ne bi trebalo zanemariti. Inkorporiranje poslovne fotografije u CV daje istom lični pečat i stvara celovitu sliku o kandidatu koja ga može izdvojiti od konkurenata.
 1. Da li je neophodan segment interesovanja i hobija, i zbog čega je ta informacija bitna kod kantidata?
 • Mona hotel management: Interesovanja i hobiji ukazuju na ličnost kandidata i kroz to možemo proceniti koliko bi se osoba uklopila u tim. Možemo da steknemo uvid u stepen socijalizacije, kao i da se upoznamo sa veštinama koje kandidat poseduje, a koje nisu definisane u opisu posla.
 • Hyatt Regency Belgrade: Intersovanja i hobiji predstavljaju dodatnu informaciju za kompanije o svestranosti kandidata jer način na koji provodi svoje slobodno vreme može biti pokazatelj koliko je ta osoba ispunjena i zadovoljna sobom. Mi u Hyatt-u imamo ideju vodilju koja kaže „Brigom od drugima podstičemo ono najbolje u njima“, tako da nam je privatan život svakog zaposlenog veoma važan kako bi se uspostavio balans između poslovnog i ličnog života.
 • Metropol Palace: Svakog kandidata, kao i svakog zaposlenog je neophodno upoznati u potpunosti, odnosno prisupiti mu holistički. Imajući gore navedeno na umu, bitno je znati i koja su interesovanja čoveka van posla, a ne samo koje su njegove radne sposobnosti. Sa opširnijim poznavanjem zaposlenog, njegovih interesovanja, hobija i aktivnosti, možemo ostvariti veću povezanost sa njim, bolje isplanirati njegov karijerni razvoj, itd.  Sve ovo može dovesti do većeg vezivanja kandidata za kompaniju i duži ostanak u istoj.

6.Kom kriterijumu dajete veću prednost, visokom                obrazovanju ili drugom iskustvu ?

 • Mona hotel management: Zavisi od pozicije. Dobro je da obrazovanje i iskustvo budu donekle usklađeni. Međutim, kriterijum kojem dajem prednost je definisan u odnosu na poziciju i zadatke iste.
 • Hyatt Regency Belgrade: Ovaj kriterijum zavisi od specifičnosti pozicije za koju tražimo kandidata – ukoliko su to bazične pozicije u hotelijerstvu, onda iskustvo nije važno jer postoji obuka za svaku poziciju. Naravno, ukoliko tražimo kandidata za neku višu poziciju, tu je pre svega bitno iskustvo u određenoj oblasti. Teorijsko znanje odnosno visoko obrazovanje jeste prednost, ali većina poslova u hotelijerstvu se prvenstveno bazira na dobroj praksi.
 • Metropol Palace: Dugom iskustvu. Bez ikakvog razmišljanja. Diploma je, nesumnjivo, bitna stvar koja zaokružuje jednu veliku priču i praktično je dokaz čovekovih znanja u određenoj oblasti. No, ipak je to teorijsko znanje, dok praktično iskustvo češće znači da čovek „zna nešto da uradi“.
 1. Koliko detalja je potrebno pri opisivanju elemenata CV-a, i koja je dužina istog koja je najprihvatljivija?
 • Mona hotel management: Idealno je da CV bude na jednoj strani. U opisivanju elemenata, potrebno je sažeto objasniti suštinu i istovremeno dati opšti pregled aktivnosti koje je osoba obavljala do sad. O ovome se detaljnije razgovara na intervjuu.
 • Hyatt Regency Belgrade: Kao što je ranije pomenuto, CV treba da bude jasan, pregledan i koncizan, pa samim tim što manje detalja, to bolje, dužina od jedne do dve A4 strane.
 • Metropol Palace: Optimalna dužina CV-a je dve strane, bez preterano komplikovanih i opširnih objašnjenja. Zamisao je da se stekne uvid u znanja kandidata kroz koncizne opise obrazovanja i prethodnih poslova.
 1. Koje osobine kandidata ste najčešće u prilici da pročitate u CV-u i koje osobine treba izbegavati, baš iz istog razloga?
 • Mona hotel management: Prilikom navođenja osobina ličnosti važno je istaći one koje zapravo posedujete, a ne one za koje mislite da su poželjne. Za sve osobine koje pobrojite treba da budete u stanju da navedete realne primere situacija u kojima je Vaša osobina došla do izražaja, u kojima ste je pokazali. Pre same prijave, pažljivo pročitajte oglas za posao i razmislite o tome u kom stepenu se Vaša ličnost poklapa sa zahtevima posla. Nemojte samo mehanički prepisivati osobine ličnosti koje ste pronašli na internetu (npr. komunikativnost, kreativnost, timski rad, organizovanost…), a da niste u stanju da na primeru pokažete kroz koje ponašanje ste demonstrirali određenu osobinu. Zadatak onoga ko Vas intervjuiše je da na osnovu Vašeg demonstriranja određenih osobina proceni u kojoj meri biste se uklopili u postojeći tim. Mnogo je lakše naučiti i savladati zadatke na radnom mestu ukoliko je Vaša ličnost usklađenija sa vrednostima kompanije.
 • Hyatt Regency Belgrade: Najčešća greška u pisanju CV-ja su lične osobine, gde kandidati obično pišu ono što misle da poslodavac želi da pročita. Najčešće su to karakteristike poput timski igrač, kreativan, proaktivan i slično. Treba ih izbegavati.
 • Metropol Palace: Trend koji se u poslednje vreme pojavljuje u popriličnoj meri su „uniformisane“ biografije sa navedenim istim ili sličnim sposobnostima, osobinama, vrlinama i manama kandidata. Ono što kandidati najčešće navode su „poželjne“ osobine, kao što su npr.: timski rad, rad pod pritiskom, prekovremeni rad, komunikativnost, itd. Suština je da su ove i slične osobine izgubile smisao jer ih kandidati čak i po „default-u“ navode u svojim biografijama verujući da će im to obezbediti posao. Biografija i kandidat moraju biti što iskreniji i autentičniji jer se jedino tako može ostvariti čvrsta, dugoročna i uspešna kooperacija.

Među aktuelnim poslovima niste pronašli onaj pravi, ostavite CV za buduće konkurse klikom OVDE.

 1. Koje metode koristite pri proceni kandidata za potencijalni prvi intervju?
 • Mona hotel management: Metoda je skrining, odnosno pregled preklapanja navedenih stavki u CV-u sa potrebama posla.
 • Hyatt Regency Belgrade: Vrednosti koje neguje Hyatt kompanija su integritet, poštovanje, skromnost, zabava, empatija i kreativnost, tako da prednost dajemo CV-ju koji prikaže bar jednu od navedenih vrednosti. U hotelijerstvu je bitan prvi kontakt, tako da većina kandidata biva pozivana na intervju, ne koristimo nikakva testiranja ili on-line aplikacije, osim testa iz engleskog jezika. Uskoro imamo sajam praksi „Hyatt gradi karijeru mladih“ i to je odlična prilika za sve mlade ljude da donesu svoj CV i da obave možda svoj prvi intervju upravo u našem hotelu. Dakle, 24. decembra od 10 do 18 časova možete doći da vidite kako izgleda ceo proces – od CV-ja do dobijanja prakse u internacionalnom poslovnom okruženju.
 • Metropol Palace: Prilikom selekcije biografija pristiglih kandidata, prvi filter će svakako biti prethodno radno iskustvo, odnosno povezanost prethodnog radnog iskustva sa zahtevima radnog mesta na koje se kandidat prijavio. Naravno, ne treba biti potpuno isključiv i eleminisati druge kandidate koji ne ispunjavaju zahteve radnog mesta u potpunosti. Upravo zbog ovakvih situacija je bitno da kandidat mimo svoje biografije pošalje i propratno (motivaciono) pismo, kojim će bliže dočarati poslodavcu razlog interesovanja za datu poziciju.
 1. Najveće i najčešće greške kandidata u pisanju CV-a su?
 •  Mona hotel management: Stari template sa nerelevantnim informacijama, neadekvatna fotografija, nedovoljno informacija, nenavođenje perioda rada/prakse ili neistinito navođenje, neprilagođavanje CV-a poziciji za koju aplicirate, predugačak/prekratak CV, neadekvatna samoprocena nivoa poznavanja nekog stranog jezika (nemojte navoditi strane jezike, samo da biste ih naveli, a da niste u stanju da na tom jeziku vodite jednostavan dijalog).
 • Hyatt Regency Belgrade: Možda su najveće i najčešće greške kandidata u pisanju CV-ja vizuelno nesređen CV (npr. neusklađenost veličine i vrste fonta, elementi CV-ja koji nisu hronološki sređeni, višak informacija i slično), kao i želja da se dopadne poslodavcu bez originalnosti.
 • Metropol Palace: Preopširni opisi poslova, neuređen vizuelni deo biografije, izostavljanje bitnih podataka (ime i prezime, broj telefona, naziv poslodovca, naziv radnog mesta, itd.), pisanje irelevantnih informacija, davanje netačnih informacija…

 

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Intervju

guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare