Još jedan hotel sa 5 zvezdica na Luštici – Kompleks Marina Hotel

U okviru kompleksa Luštica bay u planu je gradnja još jednog hotela visoke kategorije, a Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj u Opštini Tivat stavio je na javni uvid elaborat procene uticaja na životnu sredinu za planirani hotel Marina.

Kako se navodi, naselje Luštica bay naselje obuhvata 700 hektara prvoklasne lokacije na crnogorskoj obali, uz korišćenje punog potencijala neposredne blizine međunarodnog aerodroma Tivat.
– Dizajnirano da se neprimetno uklopi u prirodno okruženje, a naselje će postati dom za više hiljada stanovnika. Unutar parcele UP 75, Marina Hotel je kompleks pozicioniran u središtu, sa pogledom na jadransku obalu. Kao deo šire zajednice Luštica Bay-a, hotel se prirodno širi u skladu sa integrisanim razvojem naselja, sa svojim sobama i pratećim sadržajima raspoređenim preko brežuljaka na terenu, kreirajući destinaciju za istraživanje – piše u elaboratu.
Istočno od lokacije na kojoj će se graditi hotel nalazi se šetalište uz obalu, marina, hotel Chedi i stambeni objekti, dok je prema zapadu područje još uvek neizgrađeno, stvarajući prirodno okruženje za rizort, navodi se.
– Sa severne strane parcela je ograničena regionalnom saobraćajnicom MR 2, koja prolazeći preko poluostrva Luštica povezuje područje tivatske opštine sa područjem hercegnovske opštine – stoji u planu.
Dalje se dodaje da će se hotelski kompleks graditi u fazama. Naime, izgradnja će početi nultom fazom, odnosno pripremnim radovima koji obuhvataju iskope, obezbeđenje temeljne jame i radove na deminiranju.
– Radovi se nastavljaju sa sledećom fazom koja podrazumeva izgradnju glavnog hotelskog objekta, recepcije i lobija, kao i izgradnju 17 depadansa sa smeštajnim jedinicama i pentahaus vile. U okviru ove faze biće izgrađena i garaža sa uslugom „valet parkiranja“, neophodne tehničke prostorije, kao i trafostanicu za snabdevanje električnom energijom cjelokupnog Marina Hotel kompleksa, zajedno sa dizel električnim agregatom – stoji u planu.
U okviru druge faze planirana je gradnja dodatnih sedam depadansa sa smeštajnim jedinicama, glavni bazen sa površinama za odmor, restoran, glavna kuhinja sa prostorijama za osoblje i zonom za istovar/utovar robe. Druga faza podrazmeva i izgradnju parking garaža, fitnes kluba sa sportskim programima i spa bazen sa pratećim sadržajima.
– Treća faza izgradnje Marina Hotel kompleksa podrazumeva izgradnju objekta sa salama za sastanke i priredbe i kazina – piše u Elaboratu.
Kompleks je sastavljen od individualnih objekata koji između sebe kreiraju prostore i urbane džepove koji su međusobno povezani mrežom internih pešačkih staza. Na ovaj način se, kako stoji u planu, formiraju kvalitetni prostori i putanje za pješake.
– U prizemlju glavnog hotelskog objekta smeštena je ulazna lobi zona za doček gostiju i posetilaca, a služiće kao centralno čvorište za odvojene depadanse. Ovaj prostor čine recepcija i lobi bar zajedno sa raznim neformalnim zonama za sedenje i odmor. Lobi se nastavlja dalje do glavnog hotelskog restorana koji poslužuje tri obroka dnevno i do internacionalnog restorana, sa kojima su povezane pripadajuća kuhinja i prateće prostorije. Glavni parking za 30 vozila se nalazi u garaži na nivou ispod. Hotel pruža uslugu valet parkinga, pa tako gosti neće imati pristup garaži – navodi se.
Uz parking, na ovom nivou se nalaze „back of house“ prostorije koje opslužuju ovaj objekat.- Wine bar i kids club sa svojim pratećim prostorijama se nalaze na ovoj etaži, orijentisani prema moru. Ulaz za goste i posetioce u ova dva kluba je sa spoljašnje strane – piše u planu.

U Elaboratu se navodi da je planirano da se u 25 objekata na parceli nađe oko 200 hotelskih soba i apartmana.

– Sve jedinice imaju prilično velike unutrašnje i spoljašnje prostore orijentisane prema zalivu. Ovi objekti spratnosti P+1 i P+2, pored tipskih smeštajnih jedinica sadrže i hodnike, stepeništa, prateće tehničke prostorije i ostave sa malim liftovima za hranu i posuđe. Objekti spratnosti P+2 imaju i putničke liftove – stoji u dokumentu.

U okviru prve faze planirano je 292 kreveta, raspoređenih u 132 smještajne jedinice u 17 depadansa.

– Od toga je 16 apartmana podeljeno na šest jednosobnih i 10 dvosobnih apartmana. Svaka jedinica ima terasu ili balkon. Ovde je planirana i izdvojena penthaus vila postavljena uz zapadnu granicu parcele sa privatnim terasama, bazenom i pogledom na more sa brežuljka – piše u planu.

U depadansima su predviđene dve pristupačne smeštajne jedinice za osobe sa invaliditetom i 18 jednostavno prilagodljivih jedinica, sve u okviru prve faze kompleksa.

Kada je reč o arhitekturi, oblikovanje objekata unutar parcele zasnovano je na prirodnom karakteru lokacije, regionalnom arhitektonskom i kulturnom nasleđu i postizanju projektovanih standarda luksuznog rizorta.

– Pri dizajniranju i oblikovanju treba primeniti savremene i tradicionalne elemente lokalne arhitekture Bokokotorskog zaliva, u pogledu ekološki prihvatljivih i prirodnih materijala. Inspirisana kontekstom, arhitektura je zasnovana na jednostavnim formama i tradicionalnim građevinskim materijalima koji sadrže krovove pokrivene crepom, lokalni kamen, škure i detalje istovremeno prihvatajući savremeni pristup sa velikim prozorima i terasama za bolju interakciju sa okolinom – stoji u Elaboratu.

S obzirom na to da se kompleks nalazi na živopisnom poluostrvu Luštica, između mora i pošumljenih brda Crne Gore, atmosfera koju stvara dualitet dve geografske zone, imala je snažan uticaj na oblikovanje pejzaža ovog kompleksa.

– Pejzaž održava što je više moguće prirodni karakter koji se danas nalazi u njemu, sa ciljem da sačuva i obnovi autohtone biljke. Cilj je očuvanje biodiverziteta i ekosistema, smanjenje upotrebe vode, ograničavanje upotrebe pesticida, korišćenje lokalno prepoznatih biljaka i materijala iz lokalnih izvora, uz minimalne potrebe za održavanjem.

U sklopu uređenja terena se nalazi niz manjih platoa i dvorišta, od kojih su neki referenca na tradicionalno guvno, sa kamenim popločanjem i karakterističnim stablom drveta u središtu.

– Namera je da dizajn bude u savremenom i modernom stilu, sa akcentom na vrhunski turizam, a opet da crpi inspiraciju iz rustičnih i tradicionalnih karakteristika okoline. Marina Hotel će biti mesto gde se možete „ponovo povezati sa prirodom“. Shodno tome, da bi se stvorio neprekidan niz površina koje se nastavljaju jedna na drugu, pažljivo je osmišljena strategija popločavanja koja obuhvata široku paletu visokokvalitetnih materijala i zanimljivu ponudu oblika i tekstura.

Strategija ozelenjavanja jeste stvaranje zelene oaze i arhitekture koja je „utopljena“ u zelenilo. Za sadnice su birane vrste koje su komplementarne sa aktivnostima u zonama u kojima će se nalaziti ikoje ističu različite segmente pejzažnog uređenja ali birane tako da na kraju ipak stvaraju jednu homogenu sliku i oplemenjuju prostor pejzažnog uređenja.

U elaboratu se ističe i da je kompleks opremljen svim neophodnim instalacijama: elektroenergetskim, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, vodovodnim i kanalizacionim sistemima kako za fekalnu tako i za atmosfersku kanalizaciju, sistemima za klimatizaciju i grijanje, liftovima – kako putničkim tako i servisnim.
– Svi instalacioni sistemi su projektovani tako da kapacitetom i vodovima mogu zadovoljiti odgovarajuće i nesmetano korišćenje objekata u skladu sa zahtevima nadležnih institucija – navodi se.
Uvid u Elaborat o uticaju na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Opštine Tivat radnim danima od 8 do 11 sati, kao i na sajtu Opštine Tivat. Javna rasprava će trajati do 1. jula, dok će se javna tribina o Elaboratu održati 23. juna sa početkom u 12 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
Izvor: eKapija
0 0 glasovi
Glasanje za članke

Vesti

guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare